Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.02. Hợp chất của Sắt
Lớp

11

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 115 10 39 03:58 21/02/2020 5914
2 foto 264656 - 1337battle 106 9.49 37 11:26 15/02/2020 1327
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 94 8.72 34 08:33 10/08/2019 9355
4 foto 13226 - viet2000 92 8.46 33 05:02 07/02/2020 3641
5 foto 241128 - Dương Tuấn 91 8.46 33 04:28 11/12/2019 10443
6 foto 241854 - Đức Trần 90 8.46 33 09:58 02/12/2019 5947
7 foto 71780 - levanhieu233 90 8.46 33 04:56 10/02/2020 8716
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 85 7.69 30 06:16 17/01/2020 20020
9 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 80 7.69 30 04:06 16/01/2020 5645
10 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 74 7.44 29 01:06 20/02/2020 7869