Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.02. Hợp chất của Sắt
Lớp

11

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 115 10 39 16:17 01/04/2020
00:03:02
10217
2 foto 303790 - Minh Quang 115 10 39 04:08 30/09/2021
00:05:07
11692
3 foto 243900 - Imyen0501 115 10 39 15:58 21/02/2020
00:06:03
15996
4 foto 229249 - Nguyễn Thị Quỳnh 107 9.49 37 05:59 16/05/2020
00:04:27
2502
5 foto 264656 - 1337battle 106 9.49 37 23:26 15/02/2020
00:03:03
1566
6 foto 311275 - HoaaMaii 103 9.23 36 08:51 03/04/2022
00:04:00
8323
7 foto 269364 - Vũ Kim Anh 103 9.23 36 20:55 07/05/2020
00:16:02
1656
8 foto 226635 - Ngô Minh Dương 102 9.23 36 23:49 10/06/2020
00:47:23
7624
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 94 8.72 34 15:10 08/09/2021
00:26:14
28617
10 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 94 8.72 34 20:33 10/08/2019
00:43:36
9663