Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.03. Hợp kim của Sắt
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 60 10 20 21:19 03/04/2020
00:01:18
10217
2 foto 303790 - Minh Quang 60 10 20 16:51 01/10/2021
00:01:18
11692
3 foto 248207 - hung592002 60 10 20 12:20 03/04/2020
00:01:43
3448
4 foto 307057 - TaMinh2k4 60 10 20 15:06 23/06/2022
00:01:46
8382
5 foto 243900 - Imyen0501 60 10 20 23:13 13/03/2020
00:02:30
15996
6 foto 34122 - minoyce 60 10 20 20:52 08/12/2019
00:04:22
13277
7 foto 228175 - tamnhu2509 60 10 20 17:33 10/02/2020
00:10:10
5794
8 foto 146273 - Sky 60 10 20 20:21 18/01/2020
00:17:48
26311
9 foto 250580 - Trang Trịnh 60 10 20 16:23 03/05/2020
00:20:24
11199
10 foto 268693 - Trần Bách Giang 60 10 20 15:15 16/03/2020
00:21:09
6569