Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217949 - Minh Tín 134 10 50 01:53 12/01/2020 2029
2 foto 228175 - tamnhu2509 134 10 50 06:02 10/02/2020 4957
3 foto 264656 - 1337battle 131 9.8 49 07:56 22/02/2020 1566
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 130 9.8 49 08:46 19/01/2020 20020
5 foto 227564 - Quỳnh Tú 127 9.6 48 12:04 21/01/2020 5468
6 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 124 9.4 47 02:22 18/08/2019 9355
7 foto 71780 - levanhieu233 123 9.4 47 08:52 16/02/2020 8912
8 foto 241128 - Dương Tuấn 114 9 45 04:12 13/12/2019 10443
9 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 112 8.8 44 01:08 22/02/2020 7975
10 foto 224479 - lehuykchy 109 8.6 43 10:42 08/09/2019 2263