Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 134 10 50 23:43 01/10/2021
00:03:13
11692
2 foto 228175 - tamnhu2509 134 10 50 18:02 10/02/2020
00:19:06
5794
3 foto 226635 - Ngô Minh Dương 134 10 50 07:52 22/05/2020
00:35:57
7624
4 foto 217949 - Minh Tín 134 10 50 13:53 12/01/2020
00:48:54
2029
5 foto 264656 - 1337battle 131 9.8 49 07:56 22/02/2020
00:05:06
1566
6 foto 268693 - Trần Bách Giang 131 9.8 49 09:44 30/04/2020
00:08:10
6569
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 131 9.8 49 22:19 08/09/2021
00:18:36
28617
8 foto 311275 - HoaaMaii 130 9.8 49 16:34 04/04/2022
00:06:44
8323
9 foto 146273 - Sky 130 9.8 49 20:46 19/01/2020
00:25:59
26311
10 foto 227564 - Quỳnh Tú 127 9.6 48 00:04 21/01/2020
00:18:20
7071