Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 03)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 93 10 30 13:45 05/10/2021
00:01:32
11692
2 foto 264656 - 1337battle 93 10 30 00:36 23/02/2020
00:02:04
1566
3 foto 311275 - HoaaMaii 93 10 30 19:01 05/04/2022
00:02:41
8323
4 foto 250580 - Trang Trịnh 93 10 30 00:00 04/05/2020
00:28:33
11199
5 foto 243900 - Imyen0501 89 9.67 29 22:59 13/03/2020
00:06:08
15996
6 foto 146273 - Sky 89 9.67 29 09:36 24/01/2020
00:30:03
26311
7 foto 227564 - Quỳnh Tú 89 9.67 29 10:19 22/01/2020
00:34:39
7071
8 foto 212208 - Lê Minh Việt 89 9.67 29 16:08 05/03/2020
00:50:00
8982
9 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 78 8.67 26 20:24 19/02/2020
00:36:25
11563
10 foto 187046 - Nguyễn Văn Quốc Nhật 77 8.67 26 10:01 28/02/2020
00:50:00
4107