Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.05. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 102 10 30 22:26 11/03/2020
00:02:03
15996
2 foto 303790 - Minh Quang 102 10 30 14:11 06/10/2021
00:02:03
11692
3 foto 311275 - HoaaMaii 102 10 30 10:07 11/04/2022
00:02:10
8323
4 foto 225993 - Wjbu 102 10 30 10:19 05/04/2020
00:03:30
10217
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 88 9 27 21:59 08/09/2021
00:29:24
28617
6 foto 310311 - Quỳnh Giang 74 8 24 08:57 20/01/2022
00:05:14
18410
7 foto 256001 - trantrongnhan2k2 74 8 24 22:40 23/05/2020
00:31:59
4623
8 foto 250580 - Trang Trịnh 72 7.67 23 00:37 05/05/2020
00:50:00
11199
9 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 63 7.33 22 16:51 19/02/2020
00:15:48
9691
10 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 63 6.67 20 22:12 07/12/2019
00:50:00
9555