Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.06. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về crom và hợp chất
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 69 10 20 10:21 05/04/2020
00:00:53
10217
2 foto 303790 - Minh Quang 69 10 20 02:24 07/10/2021
00:01:00
11692
3 foto 146273 - Sky 69 10 20 14:25 22/01/2020
00:24:40
26311
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 69 10 20 21:47 09/09/2021
00:31:12
28617
5 foto 264656 - 1337battle 64 9.5 19 00:40 23/02/2020
00:01:27
1566
6 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 57 8.5 17 16:50 09/12/2019
00:48:59
9555
7 foto 227564 - Quỳnh Tú 52 8 16 11:33 24/01/2020
00:36:01
7071
8 foto 309281 - TranLinhh 52 8 16 15:06 30/03/2022
00:49:32
15032
9 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 51 8 16 22:33 31/08/2019
00:03:35
9663
10 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 51 8 16 11:44 19/02/2020
00:32:37
3835