Thông tin đề

Thi Online: Bài 10.01. Phân biệt một số chất vô cơ
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 110 10 40 14:56 12/10/2021
00:02:21
11692
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 110 10 40 17:11 11/09/2021
00:26:42
28617
3 foto 187046 - Nguyễn Văn Quốc Nhật 99 9.25 37 23:14 28/02/2020
00:32:13
4107
4 foto 226635 - Ngô Minh Dương 99 9.25 37 09:49 22/05/2020
00:32:38
7624
5 foto 220456 - cungdodaihoc 98 9.25 37 08:30 03/05/2020
00:23:03
9446
6 foto 241128 - Dương Tuấn 98 9.25 37 16:21 18/12/2019
00:25:54
16204
7 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 98 9.25 37 22:17 09/12/2019
00:49:40
9555
8 foto 232033 - GIACATLUONG 97 9.25 37 10:13 03/10/2019
00:07:27
7205
9 foto 212208 - Lê Minh Việt 90 8.75 35 16:13 02/03/2020
00:18:26
8982
10 foto 265329 - Quỳnh Trang 90 8.5 34 01:35 10/07/2020
00:16:11
5013