Thông tin đề

Thi online: Hoá học và vấn đề kinh tế - xã hội – môi trường
Lớp

11

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 96 8.89 40 08:53 04/10/2019 4282
2 foto 72609 - tuonguyen 95 8.89 40 09:00 12/09/2019 2827
3 foto 180619 - danh10tlhp 13 1.56 7 05:06 07/09/2019 1805
4 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
5 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 10:00 06/10/2019 5601
6 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:51 13/11/2019 999