Thông tin đề

Thi online: Hoá học và vấn đề kinh tế - xã hội – môi trường
Lớp

11

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 109 9.78 44 22:27 18/12/2019
00:13:01
16204
2 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 109 9.78 44 22:27 10/12/2019
00:15:00
9555
3 foto 268693 - Trần Bách Giang 106 9.55 43 05:53 05/05/2020
00:04:45
6569
4 foto 303790 - Minh Quang 105 9.55 43 21:15 13/10/2021
00:10:55
11692
5 foto 248182 - YenNguyen09 105 9.55 43 20:19 14/02/2020
00:20:07
5101
6 foto 212188 - Huyền Đỗ 105 9.55 43 03:06 18/05/2020
00:34:09
5412
7 foto 112416 - lê nhật tú 102 9.33 42 16:57 04/03/2020
00:08:36
7981
8 foto 307593 - TranAnn 102 9.33 42 13:31 10/04/2022
00:14:39
1255
9 foto 225090 - TranKhaVi 101 9.33 42 09:38 29/07/2020
00:10:13
5498
10 foto 212208 - Lê Minh Việt 97 9.11 41 13:01 16/03/2020
00:08:58
8982