Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 02: THPT Chuyên BẮC GIANG (Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 65 8.75 35 12:35 20/01/2020 10000
2 foto 206356 - 0854073838 0 0 0 2378
3 foto 242062 - conganhpbc2019 0 0 0 1032
4 foto 236292 - MegatronDel 0 0 0 07:48 19/01/2020 1217