Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 03: THPT Chuyên ĐẠI HỌC VINH (Nghệ An - KSCL)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157719 - longvunguyen10 77 9.75 39 22:42 17/03/2020
00:42:02
16477
2 foto 227581 - lenukhanhhuyen 74 9.5 38 20:59 15/06/2020
00:03:03
9763
3 foto 268713 - phamvuongtue 74 9.5 38 18:45 23/07/2020
00:44:14
4904
4 foto 207578 - Event Horizon 71 9.25 37 01:01 21/01/2020
00:47:52
16418
5 foto 179762 - caonhuttruong 71 9.25 37 19:01 14/04/2020
00:50:00
13493
6 foto 283015 - phamminhquang0137 65 8.75 35 22:02 01/07/2020
00:46:25
2367
7 foto 213645 - Phạm Văn Tìnhh 64 8.25 33 10:23 12/07/2020
00:40:28
1488
8 foto 226863 - KienTong 59 8.25 33 08:34 03/03/2020
00:03:56
5611
9 foto 248434 - đậunv1 56 8 32 19:51 01/07/2020
00:50:00
3012
10 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 53 7.75 31 16:16 23/02/2020
00:48:26
9493