Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 03: THPT Chuyên ĐẠI HỌC VINH (Nghệ An - KSCL)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 71 9.25 37 01:01 21/01/2020 10000
2 foto 249243 - Phạm Anh Dũng 29 5.75 23 08:50 17/01/2020 1232