Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 04: THPT Chuyên BẮC GIANG (Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 77 9.75 39 21:22 30/05/2020
00:02:53
15996
2 foto 207578 - Event Horizon 74 9.5 38 23:30 21/01/2020
00:18:21
16418
3 foto 34122 - minoyce 65 8.75 35 23:22 26/06/2020
00:38:45
13046
4 foto 157719 - longvunguyen10 65 8.75 35 14:36 24/03/2020
00:50:00
16477
5 foto 283015 - phamminhquang0137 59 8.25 33 22:09 03/07/2020
00:43:52
2367
6 foto 227581 - lenukhanhhuyen 56 8 32 22:12 19/06/2020
00:14:17
9763
7 foto 179762 - caonhuttruong 56 8 32 20:07 14/04/2020
00:50:00
13493
8 foto 253323 - bodehoa0112 53 7.75 31 21:46 20/02/2020
00:41:36
1730
9 foto 244503 - duongbui123 44 7 28 23:28 07/06/2020
00:41:15
5178
10 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 44 7 28 20:36 01/03/2020
00:45:23
9493