Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 05: THPT Chuyên HÙNG VƯƠNG (Phú Thọ - KSCL)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 81 10 40 12:14 18/06/2020
00:03:37
15996
2 foto 226863 - KienTong 77 9.75 39 17:03 07/03/2020
00:06:48
5611
3 foto 207578 - Event Horizon 74 9.5 38 18:53 22/01/2020
00:32:13
16418
4 foto 179762 - caonhuttruong 69 9 36 07:58 15/04/2020
00:50:00
13493
5 foto 157719 - longvunguyen10 65 8.75 35 16:10 25/03/2020
00:42:16
16477
6 foto 244503 - duongbui123 60 8.25 33 23:50 07/06/2020
00:03:19
5178
7 foto 244362 - thuylinh 56 8 32 15:59 06/02/2020
00:03:58
7539
8 foto 223119 - caothihop 58 7.5 30 21:39 17/02/2020
00:50:00
4848
9 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 50 7.5 30 13:39 08/03/2020
00:50:00
9493
10 foto 283015 - phamminhquang0137 45 7 28 09:23 07/07/2020
00:48:05
2367