Thông tin đề

Đề số 01: THPT ĐỘI CẤN (Vĩnh Phúc - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179762 - caonhuttruong 74 9.25 37 14:20 29/04/2020
00:32:23
13016
2 foto 157719 - longvunguyen10 71 9.25 37 18:26 04/03/2020
00:03:29
9954
3 foto 207578 - Event Horizon 71 9.25 37 22:43 17/01/2020
00:42:12
15940
4 foto 241128 - Dương Tuấn 71 9 36 16:33 11/05/2020
00:44:04
12084
5 foto 253323 - bodehoa0112 65 8.5 34 10:21 12/01/2020
00:31:22
1354
6 foto 71780 - levanhieu233 62 8.5 34 20:45 17/05/2020
00:43:17
9679
7 foto 239144 - Đình Quang 56 8 32 20:54 28/01/2020
00:44:32
2134
8 foto 206356 - HTHT 53 7.75 31 01:01 29/01/2020
00:26:28
3229
9 foto 227346 - Đàn em NQĐ HTK 50 7.5 30 18:02 17/02/2020
00:50:00
5796
10 foto 239225 - ducanhnguyen122 52 7.25 29 22:29 13/04/2020
00:49:29
2662