Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 90 10 30 10:55 21/05/2019 9063
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 90 10 30 08:42 29/08/2019 17710
3 foto 227564 - Quỳnh Tú 90 10 30 11:58 31/08/2019 3748
4 foto 241340 - trandaihiep 90 10 30 06:34 10/09/2019 2191
5 foto 71780 - levanhieu233 90 10 30 06:35 10/09/2019 6173
6 foto 13226 - viet2000 90 10 30 04:39 18/09/2019 2874
7 foto 226863 - KienTong 90 10 30 10:24 20/09/2019 3507
8 foto 166437 - Ngọc Trần 90 10 30 12:29 27/09/2019 7492
9 foto 241128 - Dương Tuấn 90 10 30 09:59 18/10/2019 8346
10 foto 243900 - Imyen0501 90 10 30 05:15 22/10/2019 4913