Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 90 10 30 10:55 21/05/2019 8414
2 foto 146223 - Nguyễn Linh Đan 36 4 12 09:36 13/07/2019 1502
3 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 02:13 23/06/2019 1086
4 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 10:06 12/07/2019 5479