Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Ngọc Trần 90 10 30 00:29 27/09/2019
00:01:43
7492
2 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 90 10 30 18:21 30/12/2019
00:01:56
2476
3 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 90 10 30 18:34 10/09/2019
00:03:01
3187
4 foto 226863 - KienTong 90 10 30 22:24 20/09/2019
00:03:10
5611
5 foto 241128 - Dương Tuấn 90 10 30 21:59 18/10/2019
00:04:42
16204
6 foto 243900 - Imyen0501 90 10 30 17:15 22/10/2019
00:05:41
15996
7 foto 228175 - tamnhu2509 90 10 30 16:44 28/02/2020
00:14:56
5794
8 foto 227564 - Quỳnh Tú 90 10 30 23:58 31/08/2019
00:17:31
7071
9 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 90 10 30 22:02 17/11/2019
00:21:07
9691
10 foto 250580 - Quốc Trí 90 10 30 14:49 09/03/2020
00:23:14
11199