Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 90 10 30 20:33 06/08/2021
00:01:18
11692
2 foto 238873 - quoctrung 90 10 30 18:06 13/10/2021
00:01:42
14343
3 foto 166437 - Ngọc Trần 90 10 30 00:29 27/09/2019
00:01:43
7492
4 foto 307386 - TaThuHienn 90 10 30 10:43 07/10/2021
00:01:43
2696
5 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 90 10 30 18:21 30/12/2019
00:01:56
2476
6 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 90 10 30 20:06 15/06/2021
00:01:58
6207
7 foto 306840 - Nguyen Hoang Nhut 90 10 30 06:27 07/11/2021
00:02:14
3750
8 foto 307057 - TaMinh2k4 90 10 30 15:32 13/04/2022
00:02:24
8382
9 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 90 10 30 18:34 10/09/2019
00:03:01
3374
10 foto 226863 - KienTong 90 10 30 22:24 20/09/2019
00:03:10
5680