Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 86 10 30 09:28 22/05/2019 9063
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 86 10 30 03:57 30/08/2019 17710
3 foto 227564 - Quỳnh Tú 86 10 30 10:03 01/09/2019 3748
4 foto 241128 - Dương Tuấn 86 10 30 05:31 19/10/2019 8186
5 foto 243900 - Imyen0501 86 10 30 05:33 22/10/2019 4751
6 foto 239408 - The Man 82 9.67 29 03:20 19/08/2019 4389
7 foto 220456 - cungdodaihoc 78 9.33 28 03:16 30/07/2019 4951
8 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 78 9.33 28 05:05 07/10/2019 4387
9 foto 170520 - sangbinhchau 74 9 27 09:43 30/07/2019 7521
10 foto 34122 - minoyce 74 9 27 07:22 27/08/2019 8769