Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 86 10 30 21:31 06/08/2021
00:01:28
11692
2 foto 238873 - quoctrung 86 10 30 18:43 13/10/2021
00:02:13
14343
3 foto 307057 - TaMinh2k4 86 10 30 18:35 13/04/2022
00:02:33
8382
4 foto 243900 - Imyen0501 86 10 30 17:33 22/10/2019
00:04:58
15996
5 foto 241128 - Dương Tuấn 86 10 30 17:31 19/10/2019
00:04:59
16204
6 foto 225993 - Wjbu 86 10 30 15:22 12/12/2019
00:08:19
10217
7 foto 241848 - ...Noway... 86 10 30 16:20 06/08/2020
00:18:14
5777
8 foto 227564 - Quỳnh Tú 86 10 30 10:03 01/09/2019
00:21:42
7071
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 86 10 30 21:44 18/08/2021
00:24:03
28617
10 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 86 10 30 10:18 06/02/2020
00:26:47
15193