Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 89 10 30 18:20 10/08/2021
00:01:18
11692
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 89 10 30 00:00 04/02/2022
00:01:27
7214
3 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 89 10 30 19:24 29/11/2021
00:01:58
11183
4 foto 307057 - TaMinh2k4 89 10 30 21:09 15/04/2022
00:02:00
8382
5 foto 311275 - HoaaMaii 89 10 30 19:40 14/12/2021
00:02:04
8323
6 foto 243445 - thanhvan161 89 10 30 02:34 13/01/2020
00:02:05
8649
7 foto 259126 - Trương Thanh Hà 89 10 30 23:35 16/12/2019
00:02:14
1491
8 foto 307386 - TaThuHienn 89 10 30 14:55 15/10/2021
00:02:19
2696
9 foto 306635 - minhthu911 89 10 30 22:36 17/01/2022
00:02:23
3061
10 foto 238873 - quoctrung 89 10 30 19:50 20/10/2021
00:02:29
14343