Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 89 10 30 03:31 25/05/2019 9063
2 foto 170520 - sangbinhchau 89 10 30 06:07 31/07/2019 7521
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 89 10 30 09:00 21/08/2019 12418
4 foto 34122 - minoyce 89 10 30 11:22 31/08/2019 8769
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 89 10 30 05:46 01/09/2019 17710
6 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 89 10 30 12:08 14/10/2019 4687
7 foto 241128 - Dương Tuấn 89 10 30 04:00 20/10/2019 8289
8 foto 243900 - Imyen0501 89 10 30 03:06 25/10/2019 4913
9 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 86 9.67 29 09:49 10/08/2019 7567
10 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 86 9.67 29 03:25 07/10/2019 4387