Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243445 - thanhvan161 89 10 30 02:34 13/01/2020
00:02:05
8649
2 foto 259126 - Trương Thanh Hà 89 10 30 23:35 16/12/2019
00:02:14
1491
3 foto 243900 - Imyen0501 89 10 30 15:06 25/10/2019
00:05:22
15996
4 foto 241228 - nguyendaominhnhat 89 10 30 02:41 19/02/2020
00:05:24
3149
5 foto 241128 - Dương Tuấn 89 10 30 16:00 20/10/2019
00:19:32
16204
6 foto 34122 - minoyce 89 10 30 11:22 31/08/2019
00:22:23
13046
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 89 10 30 23:20 11/02/2020
00:24:22
15193
8 foto 187046 - Nguyễn Văn Quốc Nhật 89 10 30 16:27 02/01/2020
00:24:32
4107
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 89 10 30 21:00 21/08/2019
00:26:18
20689
10 foto 146273 - Sky 89 10 30 17:46 01/09/2019
00:26:18
22060