Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 89 10 25 22:34 15/03/2020
00:01:25
8037
2 foto 227346 - Waytay Teams 89 10 25 21:50 26/11/2019
00:01:40
6979
3 foto 243900 - Imyen0501 89 10 25 15:36 25/10/2019
00:13:24
15996
4 foto 241848 - ...Noway... 89 10 25 17:00 09/08/2020
00:26:43
5712
5 foto 227564 - Quỳnh Tú 89 10 25 20:58 10/09/2019
00:33:06
7071
6 foto 146273 - Sky 89 10 25 15:21 04/09/2019
00:41:55
22060
7 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 89 10 25 14:09 29/01/2020
00:44:59
11592
8 foto 154404 - DD 89 10 25 16:31 01/02/2020
00:50:00
4148
9 foto 250580 - Trang Trịnh 89 10 25 21:17 13/03/2020
00:50:00
11199
10 foto 235905 - nhockill 89 10 25 14:32 17/01/2020
00:50:00
5570