Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 89 10 25 08:48 29/05/2019 9063
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 89 10 25 03:21 04/09/2019 17710
3 foto 227564 - Quỳnh Tú 89 10 25 08:58 10/09/2019 3748
4 foto 243900 - Imyen0501 89 10 25 03:36 25/10/2019 4913
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 85 9.6 24 01:00 30/06/2019 9293
6 foto 244362 - thuylinh 85 9.6 24 10:32 18/10/2019 3924
7 foto 246744 - 123456790 84 9.6 24 08:12 09/10/2019 1769
8 foto 241128 - Dương Tuấn 80 9.2 23 09:55 23/10/2019 8186
9 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 78 8.8 22 10:53 19/10/2019 4387
10 foto 34122 - minoyce 77 8.8 22 08:28 31/08/2019 8769