Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 89 10 25 00:55 11/08/2021
00:01:10
11692
2 foto 257342 - Châu Nhi 89 10 25 22:34 15/03/2020
00:01:25
8037
3 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 89 10 25 16:42 19/06/2021
00:01:26
6207
4 foto 227346 - Phục Hận 1 Năm 89 10 25 21:50 26/11/2019
00:01:40
7371
5 foto 307057 - TaMinh2k4 89 10 25 10:01 17/04/2022
00:01:42
8382
6 foto 306635 - minhthu911 89 10 25 21:40 19/01/2022
00:02:09
3061
7 foto 309291 - Trần Quốc Duy 89 10 25 10:56 10/12/2021
00:04:09
4306
8 foto 243900 - Imyen0501 89 10 25 15:36 25/10/2019
00:13:24
15996
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 89 10 25 08:22 23/08/2021
00:20:53
28617
10 foto 241848 - ...Noway... 89 10 25 17:00 09/08/2020
00:26:43
5777