Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 59 10 20 08:54 16/03/2020
00:01:01
8037
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 59 10 20 14:27 30/06/2019
00:01:06
9663
3 foto 246744 - 123456790 59 10 20 08:38 09/10/2019
00:01:35
4454
4 foto 243900 - Imyen0501 59 10 20 21:13 11/12/2019
00:01:55
15996
5 foto 225993 - Wjbu 59 10 20 21:18 01/01/2020
00:06:34
10217
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 59 10 20 21:18 17/02/2020
00:34:17
15193
7 foto 227564 - Quỳnh Tú 59 10 20 21:42 10/09/2019
00:39:49
7071
8 foto 154404 - DD 59 10 20 14:31 03/02/2020
00:49:08
4148
9 foto 227787 - fa 59 10 20 15:54 07/02/2020
00:50:00
9631
10 foto 241128 - Dương Tuấn 55 9.5 19 22:24 23/10/2019
00:03:17
16204