Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 59 10 20 02:27 30/06/2019 9293
2 foto 227564 - Quỳnh Tú 59 10 20 09:42 10/09/2019 3748
3 foto 246744 - 123456790 59 10 20 08:38 09/10/2019 1769
4 foto 241128 - Dương Tuấn 55 9.5 19 10:24 23/10/2019 8186
5 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 55 9.5 19 10:11 07/11/2019 1659
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 51 9 18 11:51 23/08/2019 12418
7 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 49 8.5 17 09:51 15/10/2019 4387
8 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 47 8.5 17 09:40 31/05/2019 9063
9 foto 170520 - sangbinhchau 45 8 16 10:09 16/08/2019 7521
10 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 32 5.5 11 10:07 04/09/2019 17710