Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 87 10 30 18:30 13/08/2021
00:01:23
11692
2 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 87 10 30 14:55 20/06/2021
00:01:53
6207
3 foto 311275 - HoaaMaii 87 10 30 07:35 26/12/2021
00:02:19
8323
4 foto 307057 - TaMinh2k4 87 10 30 14:13 19/04/2022
00:02:51
8382
5 foto 224188 - Duy Nguyễn 87 10 30 20:02 07/11/2019
00:04:06
1851
6 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 87 10 30 22:18 07/11/2019
00:04:23
3440
7 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 87 10 30 16:43 20/11/2019
00:07:34
3374
8 foto 225993 - Wjbu 87 10 30 20:41 04/01/2020
00:08:06
10217
9 foto 146273 - Sky 87 10 30 16:05 06/09/2019
00:16:42
26311
10 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 87 10 30 12:06 20/10/2019
00:31:04
9493