Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 87 10 30 09:50 01/09/2019 8769
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 87 10 30 04:05 06/09/2019 17710
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 87 10 30 11:42 19/10/2019 4687
4 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 87 10 30 12:06 20/10/2019 4387
5 foto 224188 - Duy Nguyễn 87 10 30 08:02 07/11/2019 1851
6 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 87 10 30 10:18 07/11/2019 1659
7 foto 227564 - Quỳnh Tú 84 9.67 29 12:07 12/09/2019 3748
8 foto 71780 - levanhieu233 83 9.67 29 04:28 18/09/2019 6173
9 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 83 9.67 29 06:50 05/10/2019 1083
10 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 79 9.33 28 10:41 01/06/2019 9063