Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 81 10 25 00:00 14/08/2021
00:01:05
11692
2 foto 311275 - HoaaMaii 81 10 25 20:59 30/12/2021
00:01:47
8323
3 foto 307057 - TaMinh2k4 81 10 25 18:11 20/04/2022
00:02:42
8382
4 foto 225993 - Wjbu 81 10 25 21:16 05/01/2020
00:07:30
10217
5 foto 241848 - ...Noway... 81 10 25 17:02 11/08/2020
00:19:44
5777
6 foto 240038 - leminhkhoi2k4 81 10 25 16:14 23/08/2021
00:24:35
28617
7 foto 146273 - Sky 81 10 25 19:44 13/09/2019
00:28:26
26311
8 foto 252449 - Hạ Vy 81 10 25 22:22 27/12/2019
00:36:48
4791
9 foto 226968 - Nguyen Bao 81 10 25 16:39 27/10/2021
00:40:58
19456
10 foto 112416 - lê nhật tú 81 10 25 20:45 12/01/2020
00:45:46
7981