Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 81 10 25 07:47 02/09/2019 8769
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 81 10 25 07:44 13/09/2019 17710
3 foto 241854 - Đức Trần 77 9.6 24 11:05 21/10/2019 2913
4 foto 241128 - Dương Tuấn 77 9.6 24 11:19 24/10/2019 8186
5 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 73 9.2 23 12:42 03/06/2019 9063
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 73 9.2 23 05:18 12/09/2019 3748
7 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 68 8.8 22 06:31 30/06/2019 9293
8 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 66 8.4 21 09:05 12/10/2019 8724
9 foto 224188 - Duy Nguyễn 62 8 20 08:09 08/11/2019 1851
10 foto 170520 - sangbinhchau 60 8 20 05:58 19/08/2019 7521