Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 77 10 20 12:48 04/06/2019 9063
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 77 10 20 08:24 14/09/2019 17710
3 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 77 10 20 09:51 12/10/2019 8724
4 foto 241128 - Dương Tuấn 77 10 20 10:27 25/10/2019 8186
5 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 73 9.5 19 11:07 31/10/2019 4387
6 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 72 9.5 19 11:19 25/10/2019 4687
7 foto 170520 - sangbinhchau 69 9 18 07:19 19/08/2019 7521
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 68 9 18 01:39 26/08/2019 12418
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 48 6 12 06:22 12/09/2019 3748
10 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 48 6 12 04:58 12/11/2019 1659