Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 77 10 20 21:48 08/02/2022
00:00:45
7214
2 foto 303790 - Minh Quang 77 10 20 10:48 17/08/2021
00:00:46
11692
3 foto 310311 - Quỳnh Giang 77 10 20 08:54 13/12/2021
00:01:03
18410
4 foto 257342 - Châu Nhi 77 10 20 10:36 17/03/2020
00:01:10
8037
5 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 77 10 20 00:06 22/06/2021
00:01:17
6207
6 foto 243900 - Imyen0501 77 10 20 14:31 21/12/2019
00:01:21
15996
7 foto 307057 - TaMinh2k4 77 10 20 10:09 21/04/2022
00:01:31
8382
8 foto 311275 - HoaaMaii 77 10 20 11:08 31/12/2021
00:01:44
8323
9 foto 207578 - Event Horizon 77 10 20 00:48 04/06/2019
00:01:59
16418
10 foto 305004 - Trần Đức Tài 77 10 20 16:08 06/01/2022
00:01:59
3839