Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 77 10 20 10:36 17/03/2020
00:01:10
8037
2 foto 243900 - Imyen0501 77 10 20 14:31 21/12/2019
00:01:21
15996
3 foto 207578 - Event Horizon 77 10 20 00:48 04/06/2019
00:01:59
16418
4 foto 241128 - Dương Tuấn 77 10 20 10:27 25/10/2019
00:03:34
16204
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 77 10 20 17:07 22/02/2020
00:26:19
15193
6 foto 146273 - Sky 77 10 20 20:24 14/09/2019
00:32:15
22060
7 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 77 10 20 21:51 12/10/2019
00:34:12
11563
8 foto 212208 - Lê Minh Việt 74 9.5 19 21:59 15/01/2020
00:05:29
8982
9 foto 246579 - Vy Nguyễn 73 9.5 19 19:55 19/05/2020
00:04:39
1939
10 foto 112416 - lê nhật tú 73 9.5 19 21:35 12/01/2020
00:29:48
7981