Thông tin đề

Bài 2. Tiếp tuyến
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 60 10 30 05:00 11/07/2019 6601
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 51 9 27 05:59 11/06/2019 5799
3 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 51 9 27 10:50 29/06/2019 2380
4 foto 217671 - Nguyễn Thu Phương 48 8.67 26 05:53 31/05/2019 1370
5 foto 223635 - dangphongvinh 48 8.33 25 12:00 05/06/2019 1983
6 foto 213109 - Nhatnamdt963 39 7.67 23 02:27 12/06/2019 1552
7 foto 214739 - Namnam00 38 6.67 20 10:06 27/04/2019 1906
8 foto 219252 - phamlinhnhi123 30 5.67 17 04:50 21/05/2019 1177
9 foto 209176 - Huỳnh Hữu Học 4 0.67 2 10:43 14/03/2019 1008
10 foto 212252 - Đình Mạnh 0 0 0 1059