Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 91 10 25 16:13 22/10/2019
00:04:20
15996
2 foto 34122 - minoyce 91 10 25 10:23 08/09/2019
00:48:50
13046
3 foto 249586 - khanhvann 91 10 25 14:36 24/04/2020
00:50:00
4943
4 foto 257342 - Châu Nhi 86 9.6 24 21:04 19/03/2020
00:01:53
8037
5 foto 241128 - Dương Tuấn 86 9.6 24 15:45 28/10/2019
00:03:23
16204
6 foto 225993 - Wjbu 86 9.6 24 22:19 08/01/2020
00:04:37
10217
7 foto 227787 - fa 86 9.6 24 17:24 07/02/2020
00:50:00
9631
8 foto 207578 - Event Horizon 82 9.2 23 09:56 08/06/2019
00:02:35
16418
9 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 78 8.8 22 16:23 02/07/2019
00:06:40
9663
10 foto 244652 - Thịnh Doãn 72 8.4 21 22:04 18/11/2019
00:50:00
6147