Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 91 10 25 10:23 08/09/2019 8769
2 foto 243900 - Imyen0501 91 10 25 04:13 22/10/2019 4913
3 foto 241128 - Dương Tuấn 86 9.6 24 03:45 28/10/2019 8186
4 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 82 9.2 23 09:56 08/06/2019 9063
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 78 8.8 22 04:23 02/07/2019 9293
6 foto 71780 - levanhieu233 40 5.6 14 06:53 22/09/2019 6173
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 38 5.6 14 12:38 27/08/2019 12418
8 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 44 5.2 13 10:39 13/10/2019 8724
9 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 41 4.8 12 05:32 25/10/2019 4687
10 foto 227564 - Quỳnh Tú 33 4 10 08:58 12/09/2019 3748