Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 97 10 25 00:11 10/06/2019
00:01:49
16418
2 foto 257342 - Châu Nhi 97 10 25 23:40 20/03/2020
00:01:53
8037
3 foto 243900 - Imyen0501 97 10 25 23:57 21/12/2019
00:04:13
15996
4 foto 225993 - Wjbu 97 10 25 22:24 08/01/2020
00:04:59
10217
5 foto 227787 - fa 97 10 25 11:04 08/02/2020
00:50:00
9631
6 foto 244362 - thuylinh 92 9.6 24 09:05 12/11/2019
00:04:23
7539
7 foto 241128 - Dương Tuấn 82 8.8 22 17:17 29/10/2019
00:04:49
16204
8 foto 246043 - linhlaitrinh 78 8.4 21 10:35 28/02/2020
00:03:22
4524
9 foto 250580 - Trang Trịnh 75 8 20 19:41 22/03/2020
00:50:00
11199
10 foto 243445 - thanhvan161 62 7.2 18 01:51 22/01/2020
00:03:40
8649