Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 97 10 25 00:12 18/08/2021
00:01:13
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 97 10 25 13:20 26/04/2022
00:01:41
8382
3 foto 207578 - Event Horizon 97 10 25 00:11 10/06/2019
00:01:49
16418
4 foto 257342 - Châu Nhi 97 10 25 23:40 20/03/2020
00:01:53
8037
5 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 97 10 25 23:33 05/07/2021
00:01:54
6207
6 foto 311275 - HoaaMaii 97 10 25 19:37 04/01/2022
00:02:01
8323
7 foto 243900 - Imyen0501 97 10 25 23:57 21/12/2019
00:04:13
15996
8 foto 225993 - Wjbu 97 10 25 22:24 08/01/2020
00:04:59
10217
9 foto 227787 - fa 97 10 25 11:04 08/02/2020
00:50:00
9631
10 foto 244362 - thuylinh 92 9.6 24 09:05 12/11/2019
00:04:23
7551