Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 97 10 25 12:11 10/06/2019 9063
2 foto 244362 - thuylinh 92 9.6 24 09:05 12/11/2019 3924
3 foto 241128 - Dương Tuấn 82 8.8 22 05:17 29/10/2019 8186
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 40 4.4 11 02:13 25/09/2019 17710
5 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 16 1.6 4 05:05 16/10/2019 8724
6 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 0 0 0 4387
7 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
8 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 02:17 22/07/2019 5601
9 foto 240833 - thienthang123 0 0 0 05:09 04/10/2019 1458
10 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:03 09/10/2019 999