Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 102 10 33 11:42 12/06/2019 9063
2 foto 241128 - Dương Tuấn 102 10 33 10:07 31/10/2019 8186
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 98 9.7 32 01:50 06/07/2019 9293
4 foto 71780 - levanhieu233 85 8.79 29 10:36 22/09/2019 6173
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 81 7.88 26 03:13 24/10/2019 17710
6 foto 241854 - Đức Trần 72 7.27 24 10:10 26/10/2019 2913
7 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 56 5.76 19 05:40 18/10/2019 8724
8 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 31 3.33 11 04:39 29/09/2019 7567
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 20 3.33 11 11:50 30/08/2019 12418
10 foto 80195 - namhong1 23 2.42 8 10:39 02/08/2019 9767