Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 102 10 33 11:42 12/06/2019 8414
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 98 9.7 32 01:50 06/07/2019 8376