Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 102 10 33 20:37 20/08/2021
00:01:25
11692
2 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 102 10 33 14:53 08/07/2021
00:02:27
6207
3 foto 311275 - HoaaMaii 102 10 33 17:04 08/01/2022
00:02:31
8323
4 foto 207578 - Event Horizon 102 10 33 11:42 12/06/2019
00:02:55
16418
5 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 102 10 33 23:12 28/02/2020
00:03:11
3374
6 foto 246043 - linhlaitrinh 102 10 33 19:22 07/03/2020
00:03:26
4524
7 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 102 10 33 23:31 21/01/2020
00:05:13
4150
8 foto 241128 - Dương Tuấn 102 10 33 22:07 31/10/2019
00:05:34
16204
9 foto 225993 - Wjbu 102 10 33 16:32 31/01/2020
00:13:35
10217
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 102 10 33 15:20 25/08/2021
00:19:13
28617