Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 118 10 40 13:30 24/08/2021
00:01:57
11692
2 foto 257342 - Châu Nhi 118 10 40 19:45 21/03/2020
00:02:25
8037
3 foto 311275 - HoaaMaii 118 10 40 16:27 13/01/2022
00:02:58
8323
4 foto 246744 - 123456790 118 10 40 09:04 18/10/2019
00:03:31
4454
5 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 118 10 40 02:13 05/03/2020
00:07:21
16287
6 foto 241128 - Dương Tuấn 118 10 40 16:44 03/11/2019
00:26:09
16204
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 118 10 40 13:16 26/08/2021
00:37:32
28617
8 foto 307057 - TaMinh2k4 115 9.75 39 16:58 30/04/2022
00:03:41
8382
9 foto 207578 - Event Horizon 114 9.75 39 23:47 16/06/2019
00:08:01
16418
10 foto 227787 - fa 114 9.75 39 10:47 10/02/2020
00:50:00
9631