Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 118 10 40 19:45 21/03/2020
00:02:25
8037
2 foto 246744 - 123456790 118 10 40 09:04 18/10/2019
00:03:31
4454
3 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 118 10 40 02:13 05/03/2020
00:07:21
16196
4 foto 241128 - Dương Tuấn 118 10 40 16:44 03/11/2019
00:26:09
16204
5 foto 207578 - Event Horizon 114 9.75 39 23:47 16/06/2019
00:08:01
16418
6 foto 227787 - fa 114 9.75 39 10:47 10/02/2020
00:50:00
9631
7 foto 250854 - cancogang102 102 9 36 20:38 15/04/2020
00:03:36
6686
8 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 102 9 36 13:00 09/07/2019
00:10:56
9663
9 foto 249692 - Duongvophuongngan 98 8.75 35 15:24 21/04/2020
00:50:00
5356
10 foto 76567 - HoangMinh 95 8.5 34 17:12 02/11/2019
00:33:25
8098