Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 144 10 40 17:15 24/08/2021
00:02:07
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 144 10 40 22:20 03/05/2022
00:02:44
8382
3 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 144 10 40 00:53 18/07/2021
00:03:16
6207
4 foto 227787 - fa 144 10 40 19:07 10/02/2020
00:50:00
9631
5 foto 241128 - Dương Tuấn 141 9.75 39 22:56 04/11/2019
00:24:07
16204
6 foto 304374 - PhamHien2k4 139 9.75 39 23:11 21/06/2021
00:15:47
3677
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 139 9.75 39 14:07 26/08/2021
00:50:00
28617
8 foto 311275 - HoaaMaii 137 9.5 38 16:46 13/01/2022
00:03:59
8323
9 foto 207578 - Event Horizon 136 9.5 38 00:01 17/06/2019
00:12:33
16418
10 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 135 9.5 38 08:18 02/01/2022
00:03:09
11183