Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 141 9.75 39 10:56 04/11/2019 8186
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 136 9.5 38 12:01 17/06/2019 9063
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 84 6.75 27 02:51 09/07/2019 9293
4 foto 71780 - levanhieu233 48 5 20 08:35 05/10/2019 6173
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 50 4 16 09:12 07/11/2019 17710
6 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 42 3.5 14 07:14 22/10/2019 8724
7 foto 151243 - đặng nhàn 2 0.25 1 02:22 29/07/2019 5601
8 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:32 09/10/2019 999
10 foto 246744 - 123456790 0 0 0 08:28 20/10/2019 1769