Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 136 9.5 38 12:01 17/06/2019 8414
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 84 6.75 27 02:51 09/07/2019 8376