Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227787 - Polaris 144 10 40 19:07 10/02/2020
00:50:00
7238
2 foto 241128 - Dương Tuấn 141 9.75 39 22:56 04/11/2019
00:24:07
12022
3 foto 207578 - Event Horizon 136 9.5 38 00:01 17/06/2019
00:12:33
15940
4 foto 257342 - Quý Châu 132 9.25 37 15:39 22/03/2020
00:02:39
7905
5 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 131 9.25 37 22:42 22/01/2020
00:05:38
3764
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 131 9.25 37 16:57 22/04/2020
00:50:00
13637
7 foto 220456 - cungdodaihoc 126 9 36 21:41 10/04/2020
00:50:00
8599
8 foto 243445 - thanhvan161 116 8.5 34 03:45 27/01/2020
00:02:44
6243
9 foto 244348 - vuhongtuanhmu 109 7.75 31 09:13 02/03/2020
00:41:20
6492
10 foto 244635 - 0972783046 109 7.75 31 10:13 18/04/2020
00:50:00
2110