Thông tin đề

Bài 4.Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số
Lớp

11

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 52 9.31 27 04:24 15/07/2019 6601
2 foto 217671 - Nguyễn Thu Phương 31 6.9 20 04:36 07/06/2019 1370
3 foto 71787 - khanhgiatang 28 6.55 19 09:12 23/05/2019 1721
4 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 28 6.55 19 04:32 06/07/2019 2380
5 foto 223635 - dangphongvinh 30 5.86 17 10:32 11/06/2019 1983
6 foto 224120 - Ngọc Ngô 19 5.52 16 09:31 20/05/2019 1166
7 foto 238285 - Haraluna 19 5.52 16 04:20 09/07/2019 1094
8 foto 213101 - Vuthinga01 16 5.17 15 08:54 07/07/2019 1061
9 foto 214739 - Namnam00 17 4.48 13 04:09 16/05/2019 1906
10 foto 212620 - NguyenChiBao 17 4.48 13 09:53 20/05/2019 2398