Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 116 10 40 00:30 25/08/2021
00:01:54
11692
2 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 116 10 40 17:22 29/02/2020
00:03:11
3374
3 foto 246043 - linhlaitrinh 116 10 40 20:25 11/03/2020
00:17:15
4524
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 116 10 40 16:06 26/08/2021
00:28:33
28617
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 116 10 40 17:31 25/04/2020
00:35:29
15193
6 foto 227787 - fa 116 10 40 13:37 11/02/2020
00:47:23
9631
7 foto 226635 - Ngô Minh Dương 116 10 40 23:33 10/02/2020
00:50:00
7624
8 foto 225993 - Wjbu 113 9.75 39 16:10 06/02/2020
00:05:32
10217
9 foto 252449 - Hạ Vy 113 9.75 39 05:18 13/01/2020
00:27:10
4791
10 foto 309291 - Trần Quốc Duy 112 9.75 39 12:10 26/12/2021
00:01:49
4306