Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 90 9.6 24 04:31 09/11/2019 9028
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 85 9.2 23 08:19 09/07/2019 9063
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 63 6.8 17 10:28 04/11/2019 4687
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 47 5.2 13 09:36 09/11/2019 17859
5 foto 151243 - đặng nhàn 3 0.4 1 02:41 01/08/2019 5601
6 foto 233401 - quangduc1404 2 0.4 1 09:04 16/11/2019 3242
7 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
8 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:58 09/10/2019 999
9 foto 240833 - thienthang123 0 0 0 08:25 29/10/2019 1458