Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 95 10 25 19:32 25/08/2021
00:01:14
11692
2 foto 309291 - Trần Quốc Duy 95 10 25 14:39 26/12/2021
00:01:14
4306
3 foto 307057 - TaMinh2k4 95 10 25 09:46 08/05/2022
00:01:18
8382
4 foto 311275 - HoaaMaii 95 10 25 21:37 16/01/2022
00:01:20
8323
5 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 95 10 25 21:36 20/07/2021
00:01:59
6207
6 foto 248207 - hung592002 95 10 25 20:49 20/03/2020
00:02:08
3448
7 foto 244362 - thuylinh 95 10 25 10:24 19/12/2019
00:02:35
7551
8 foto 243900 - Imyen0501 95 10 25 10:01 25/12/2019
00:03:11
15996
9 foto 225993 - Wjbu 95 10 25 16:15 06/02/2020
00:03:59
10217
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 95 10 25 17:46 26/08/2021
00:20:07
28617