Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.14. Lý thuyết về sự điện phân
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 149 10 50 00:01 26/08/2021
00:03:13
11692
2 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 149 10 50 00:06 22/07/2021
00:06:51
6207
3 foto 146273 - Sky 149 10 50 20:43 16/11/2019
00:31:22
26311
4 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 145 9.8 49 18:57 10/07/2019
00:04:30
9663
5 foto 307057 - TaMinh2k4 145 9.8 49 23:58 09/05/2022
00:04:42
8382
6 foto 311275 - HoaaMaii 145 9.8 49 07:16 18/01/2022
00:05:47
8323
7 foto 227787 - fa 145 9.8 49 09:21 14/02/2020
00:35:13
9631
8 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 145 9.8 49 17:22 02/11/2019
00:37:16
9555
9 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 141 9.6 48 05:39 01/09/2021
00:47:11
9930
10 foto 244348 - vuhongtuanhmu 137 9.4 47 21:54 20/03/2020
00:11:42
7960