Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.14. Lý thuyết về sự điện phân
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 149 10 50 08:43 16/11/2019 17859
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 145 9.8 49 06:57 10/07/2019 9293
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 145 9.8 49 05:22 02/11/2019 4687
4 foto 238344 - Nickhoasg 137 9.4 47 11:04 08/07/2019 3515
5 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 137 9.4 47 05:14 27/10/2019 8724
6 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 133 9.2 46 08:32 09/07/2019 9063
7 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 129 9 45 04:48 25/07/2019 5243
8 foto 34122 - minoyce 129 9 45 10:22 16/09/2019 8769
9 foto 71780 - levanhieu233 121 8.6 43 10:24 19/10/2019 6369
10 foto 179631 - Xuân Thành Đậu 114 8.2 41 05:58 07/08/2019 1550