Thông tin đề

Bài 6. Cực trị hàm bậc 3
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224120 - Ngọc Ngô 51 8.67 26 09:21 26/05/2019 1166
2 foto 71787 - khanhgiatang 28 6.33 19 09:31 05/06/2019 1721
3 foto 110338 - Phan Bao Anh 16 5 15 02:01 01/06/2019 1613
4 foto 223635 - dangphongvinh 26 4.67 14 08:29 19/06/2019 1983
5 foto 212620 - NguyenChiBao 16 3 9 11:06 23/05/2019 2398
6 foto 213101 - Vuthinga01 16 3 9 04:17 16/07/2019 1061
7 foto 213109 - Nhatnamdt963 3 0.67 2 05:05 25/06/2019 1552
8 foto 212252 - Đình Mạnh 1 0.33 1 11:31 02/04/2019 1059
9 foto 176249 - Trần Quốc Khánh 1 0.33 1 09:57 16/07/2019 1032
10 foto 219340 - hongngan123 0 0 0 1072