Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 75 10 25 10:33 09/07/2019 8713
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 59 8.4 21 09:24 10/07/2019 9248
3 foto 179631 - Xuân Thành Đậu 59 8.4 21 09:16 08/08/2019 1304
4 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 5601
5 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 01:01 04/08/2019 5601