Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 75 10 25 18:08 28/08/2021
00:01:11
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 75 10 25 12:56 10/05/2022
00:01:26
8382
3 foto 309291 - Trần Quốc Duy 75 10 25 22:26 28/12/2021
00:02:14
4306
4 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 75 10 25 13:23 09/01/2022
00:02:16
11183
5 foto 311275 - HoaaMaii 75 10 25 19:16 24/01/2022
00:02:22
8323
6 foto 207578 - Event Horizon 75 10 25 22:33 09/07/2019
00:02:23
16418
7 foto 244348 - vuhongtuanhmu 75 10 25 16:15 09/03/2020
00:02:34
7960
8 foto 241228 - nguyendaominhnhat 75 10 25 09:55 08/03/2020
00:02:47
3149
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 75 10 25 22:09 27/04/2020
00:35:45
15193
10 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 75 10 25 18:24 09/11/2019
00:36:29
9493