Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 75 10 25 10:33 09/07/2019 13014
2 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 75 10 25 06:24 09/11/2019 5645
3 foto 246744 - 123456790 71 9.6 24 08:52 26/10/2019 1769
4 foto 34122 - minoyce 71 9.6 24 07:35 26/10/2019 9885
5 foto 243900 - Imyen0501 71 9.6 24 07:43 04/12/2019 5914
6 foto 226635 - Ngô Minh Dương 71 9.6 24 08:56 11/02/2020 5871
7 foto 227787 - Aimer 71 9.6 24 10:25 14/02/2020 6905
8 foto 252449 - Trung Phát 68 9.2 23 12:21 20/01/2020 3716
9 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 67 9.2 23 12:40 04/11/2019 5624
10 foto 212208 - Lê Minh Việt 63 8.8 22 02:41 01/02/2020 7647