Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 311275 - HoaaMaii 113 10 30 10:47 26/01/2022
00:01:46
8323
2 foto 307057 - TaMinh2k4 113 10 30 23:46 11/05/2022
00:02:02
8382
3 foto 246744 - 123456790 113 10 30 08:56 26/10/2019
00:02:25
4454
4 foto 303790 - Minh Quang 113 10 30 15:31 01/09/2021
00:03:25
11692
5 foto 34122 - minoyce 109 9.67 29 20:19 26/10/2019
00:21:06
13277
6 foto 212188 - Huyền Đỗ 109 9.67 29 10:00 02/04/2020
00:49:33
5412
7 foto 245456 - TT 108 9.67 29 22:10 20/02/2020
00:05:34
4300
8 foto 227787 - fa 108 9.67 29 15:09 14/02/2020
00:50:00
9631
9 foto 112416 - lê nhật tú 105 9.33 28 08:59 05/02/2020
00:43:10
7981
10 foto 207578 - Event Horizon 105 9.33 28 23:38 09/07/2019
00:50:00
16418