Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246744 - 123456790 113 10 30 08:56 26/10/2019 1769
2 foto 34122 - minoyce 109 9.67 29 08:19 26/10/2019 8769
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 105 9.33 28 11:38 09/07/2019 9063
4 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 104 9.33 28 02:17 12/07/2019 9293
5 foto 241128 - Dương Tuấn 103 9.33 28 04:59 13/11/2019 9028
6 foto 240962 - V 32 3.67 11 10:27 22/09/2019 1202
7 foto 195836 - Xuân Tùng Jr. 0 0 0 1000
8 foto 239307 - thaoanh142 0 0 0 1334
9 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
10 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 08:57 05/08/2019 5601