Thông tin đề

Bài 9: Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất (Phần 2)
Lớp

11

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 11 5.63 9 07:54 05/07/2019 5799
2 foto 149651 - hoc24chung 0 0 0 09:52 17/06/2019 1046
3 foto 95287 - Lê Nin 0 0 0 10:19 29/06/2019 5720