Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 72 10 25 18:44 01/09/2021
00:01:13
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 72 10 25 20:05 12/05/2022
00:01:31
8382
3 foto 243445 - thanhvan161 72 10 25 05:15 30/01/2020
00:01:39
8649
4 foto 212188 - Huyền Đỗ 72 10 25 17:53 05/04/2020
00:28:56
5412
5 foto 250580 - Trang Trịnh 72 10 25 23:36 08/04/2020
00:36:57
11199
6 foto 257342 - Châu Nhi 72 10 25 15:25 29/03/2020
00:45:43
8037
7 foto 227787 - fa 72 10 25 16:36 14/02/2020
00:50:00
9631
8 foto 241228 - nguyendaominhnhat 69 9.6 24 10:05 08/03/2020
00:03:19
3149
9 foto 246683 - Dothihoa492001 68 9.6 24 16:33 04/04/2020
00:04:36
2597
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 65 9.2 23 22:28 29/08/2021
00:30:47
28617