Thông tin đề

Bài 11. Nhận diện đồ thị hàm số
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 71787 - khanhgiatang 40 7 21 12:17 04/06/2019 1721
2 foto 223635 - dangphongvinh 39 7 21 09:19 27/06/2019 1983
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 3 0.67 2 05:08 08/07/2019 5799
4 foto 155528 - lethuyhang 0 0 0 1601