Thông tin đề

Bài 13. Tương giao hàm trùng phương
Lớp

11

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 71787 - khanhgiatang 39 8.15 22 11:50 06/06/2019 1721
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 33 7.41 20 09:33 15/07/2019 5799
3 foto 223635 - dangphongvinh 32 6.3 17 09:22 30/06/2019 1983
4 foto 155528 - lethuyhang 0 0 0 1601