Thông tin đề

Bài 17. Hàm số mũ và logarit
Lớp

11

Số câu

57 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 118 8.24 47 05:28 11/08/2019 6662
2 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 103 7.54 43 10:22 11/11/2019 6999
3 foto 238316 - Lộc Nguyễn 74 5.44 31 12:01 21/09/2019 1510
4 foto 232033 - GIACATLUONG 43 4.91 28 06:27 13/09/2019 4282
5 foto 181457 - Lý Mai Linh 51 3.86 22 09:25 15/09/2019 2371
6 foto 223635 - dangphongvinh 43 3.51 20 09:29 21/07/2019 2869
7 foto 250309 - Hoangthien10 13 1.93 11 07:22 21/10/2019 1082
8 foto 203997 - Onthpttoan 4 0.53 3 10:42 21/10/2019 1241
9 foto 176249 - Trần Quốc Khánh 0 0 0 1100
10 foto 247741 - PhuongAnh14062002 0 0 0 1038