Thông tin đề

Bảng nguyên hàm cơ bản
Lớp

11

Số câu

47 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 155528 - lethuyhang 0 0 0 1601