Thông tin đề

Nguyên hàm tích phân từng phần
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 4 2.8 14 20:54 24/02/2020
00:17:31
5050
2 foto 164063 - LuongNguyenVietHung 26 2.2 11 16:04 22/03/2020
01:06:33
2301
3 foto 261782 - Nguyễn Xuân Tiến 22 1.8 9 22:30 11/02/2020
01:11:16
1470
4 foto 181457 - Lý Mai Linh 9 0.8 4 17:56 06/10/2019
00:07:00
2653
5 foto 266482 - haphuonganh2709 3 0.4 2 08:33 03/04/2020
00:07:21
1208
6 foto 235389 - Daomaily 2 0.2 1 21:16 01/02/2020
00:00:17
1007
7 foto 213109 - Nhatnamdt963 0 0 0 17:07 29/01/2020
00:00:03
2155
8 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 10:56 02/03/2020
00:00:03
1209
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:54 25/09/2019
00:00:04
998
10 foto 200416 - Nhiphuong 0 0 0 23:24 29/12/2019
00:00:04
1120