Thông tin đề

Phương trình thuần nhất với 1 hàm lượng giác
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211800 - truongbk201 41 10 20 05:25 05/06/2019 1034
2 foto 177623 - nguyễn yên 38 9.5 19 01:14 21/06/2019 3399
3 foto 80112 - Trân Văn Chữ 29 8 16 03:54 04/07/2019 2075
4 foto 188491 - Thaolinh1412 23 7 14 04:33 23/03/2019 2106
5 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 22 6 12 10:23 24/06/2019 2380
6 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 17 6 12 12:08 15/07/2019 1261
7 foto 232033 - GIACATLUONG 13 5.5 11 10:46 15/06/2019 1833
8 foto 233362 - Nguyễn Văn Sang 0 0 0
9 foto 72320 - GV HOC24H 0 0 0 977
10 foto 229776 - hunngg1 0 0 0 1103