Thông tin đề

Phương trình tích
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 36 8.33 20 08:46 25/06/2019 3399
2 foto 232033 - GIACATLUONG 15 5.42 13 02:51 21/06/2019 1833
3 foto 207758 - 0987012001 -6 2.5 6 11:48 21/02/2019 993
4 foto 219252 - phamlinhnhi123 7 2.08 5 07:57 19/05/2019 1177
5 foto 219386 - Thanhthanh222 0 0 0 1000
6 foto 152558 - Ngọc Huyền 0 0 0 5799
7 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 0 0 0 10:08 04/06/2019 3216
8 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:21 12/07/2019 1000