Thông tin đề

Quy tắc đếm cơ bản
Lớp

11

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 230575 - anhtho10 55 9.65 28 04:44 09/06/2019 1055
2 foto 177623 - nguyễn yên 55 9.65 28 12:57 25/06/2019 3450
3 foto 203997 - Onthpttoan 52 9.31 27 09:07 14/05/2019 1052
4 foto 232033 - GIACATLUONG 52 9.31 27 03:42 29/06/2019 2120
5 foto 238906 - xuanloc123 52 9.31 27 11:33 20/07/2019 1281
6 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 49 8.96 26 08:34 05/06/2019 3216
7 foto 239028 - dominhnhuy 46 8.62 25 10:11 11/07/2019 1046
8 foto 223635 - dangphongvinh 43 8.28 24 09:19 12/05/2019 2127
9 foto 226587 - thanhnhanvocdha2204 44 7.93 23 11:10 23/05/2019 1202
10 foto 230022 - Hà Mai Hiền 40 7.93 23 10:53 30/06/2019 1040