Thông tin đề

Nhị thức New-ton
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 18 5.83 14 12:07 16/07/2019 3399
2 foto 232033 - GIACATLUONG 12 5 12 09:20 05/07/2019 1833
3 foto 223635 - dangphongvinh 6 1.25 3 11:42 19/05/2019 1983