Thông tin đề

Bài 3. Đạo hàm bằng công thức (phần 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224120 - Ngọc Ngô 40 10 20 09:51 27/05/2019 1166
2 foto 209278 - hocchungnct 37 9.5 19 08:50 28/05/2019 2187
3 foto 223635 - dangphongvinh 31 8.5 17 10:51 27/05/2019 1983
4 foto 202760 - nguyenlinhtrang26 7 2 4 12:39 07/04/2019 1199
5 foto 213160 - dodaihocnguyenvong1 -8 2 4 07:33 15/03/2019 1098
6 foto 216778 - dominhhieu01 0 0 0 1036