Thông tin đề

Đề thi: Các tia đặc biệt trong thang sóng điện từ
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
12/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227411 - teamtt1 0 0 0
-1580485191
1355