Thông tin đề

Thi Online: NC-VC09. Chinh phục một số dạng toán hay và khó về hiđroxit lưỡng tính (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198351 - Hương Bơ 37 10 10 04:59 08/05/2019 2298
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 37 10 10 08:23 13/05/2019 11652
3 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 33 9 9 09:03 18/01/2019 2053
4 foto 181757 - phước nguyễn trọng 27 8 8 10:33 04/02/2019 7730
5 foto 159214 - duc thinh le 13 5 5 02:40 21/02/2019 4139
6 foto 23995 - sỹ thành 8 4 4 05:19 24/01/2019 4011
7 foto 211041 - Linh Võ 0 0 0
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:41 09/01/2019 996
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 01:35 15/01/2019 1264
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:53 16/01/2019 1934