Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 9 - Đề 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 52 6.8 34 07:59 22/01/2019 3214
2 foto 201230 - minhphuong29 40 6 30 08:46 10/02/2019 1046
3 foto 173040 - phamminhngoc 28 5.2 26 08:22 03/03/2019 4199
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 25 5 25 09:04 23/02/2019 2487
5 foto 207435 - Marryjerryman -2 3.2 16 07:07 29/03/2019 1212
6 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 15 2.6 13 07:33 17/02/2019 2496
7 foto 202519 - Lê Phước Bằng -4 1 5 03:35 24/01/2019 1028
8 foto 191102 - Nguyễn Thị Thu Huyền 4 0.6 3 09:41 02/03/2019 1808
9 foto 178025 - dokhanhvan1 0 0 0 2496
10 foto 180476 - hoangphu 0 0 0 1124