Thông tin đề

Practice: Grammar: Passive voice
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173040 - phamminhngoc 36 7.33 22 02:29 14/02/2019 4199
2 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 36 7.33 22 08:34 28/02/2019 1556
3 foto 197092 - minhdieu24 33 7 21 06:12 15/02/2019 3214
4 foto 207435 - Marryjerryman 27 6.33 19 03:18 01/04/2019 1212
5 foto 201833 - ThanhkieuBD -1 0.33 1 09:38 05/03/2019 1011
6 foto 216338 - Trần Ngọc Huy 0 0 0 1166
7 foto 200641 - Nguyễn Thị Minh Anh 0 0 0
8 foto 172376 - Băng Băng Võ Nguyệt 0 0 0 3076